توده های گردنی و صورت

 وجود هر گونه بر آمدگی در گردن و صورت می تواند باعث بروز بیماری هایی شود که بسیار جدی هستند و برای درمان توده های گردنی و صورت در بیشتر موارد نیاز است تا فرد مورد جراحی قرار گیرد. گاهی برآمدگی در پشت یا جلوی سر می تواند بسیار دردناک باشد و حتی بدون لمس …

توده های گردنی و صورت ادامه »