سنگ های غدد بزاقی

سنگ های غدد بزاقی سنگ های غدد بزاقی : غدد بزاقی به بلعیدن آسان تر غذا و عدم خشکی مخاط دهان کمک می کنند همچنین غدد بزاقی دارای املاح ضدباکتری و آنزیم های گوناگونی هستند که می توانند نقش محافظتی داشته باشند. غدد بزاقی با ترشح بزاق باعث نرم تر شدن غذا و بلعیدن آن …

سنگ های غدد بزاقی ادامه »