جوانسازی پوست

تزریق ژل بوتاکس فیلر

تزریق ژل بوتاکس فیلر با افزایش سن یا محافظت نکردن از پوست صورت به مرور زمان خطوط ریز ، چین و چروک و مشکلاتی از این قبیل بر روی پوست مشاهده می شود ، تزریق ژل بوتاکس فیلر راهکاری برای رفع خطوط چهره و برجسته سازی نواحی صورت است. در تزریق ژل ، بوتاکس و …

تزریق ژل بوتاکس فیلر ادامه »

جوانسازی

جوانسازی عواملی چون افزایش سن یا آلودگی و مراقبت نکردن از پوست ، همچنین تابش مستقیم نور آفتاب و مصرف دخانیات باعث تغییراتی در پوست می شود و این تغییرات باعث می شوند شادابی و جوانی پوست از بین برود و چهره فرد ظاهری خسته و پیر داشته باشد، به همین دلیل جوانسازی راهی برای …

جوانسازی ادامه »

Scroll to Top
Call Now Button