دکتر حمیرا رشدی

دکتر حمیرا رشدی ، بورد تخصصی گوش ، حلق و بینی

رینوپلاستی و انجام جراحی های صورت
انجام راینوپلاستی یا جراحی زیبایی بینی ، سپتوپلاستی یا جراحی درمانی بینی ، جراحی انحراف تیغه بینی ، جراحی ترمیمی بینی
جراحی زیبایی صورت ، روش های غیر جراحی ، گونه گذاری و چانه گذاری ، جراحی های ترمیمی ، تزریق ژل ، بوتاکس و فیلر

جراحی زیبایی گوش از جمله : اصلاح گوش هاي برجسته ، اصلاح گوش هاي بزرگ ، اصلاح گوش هاي كوچك و پيچ خورده ، بازسازي لاله گوش

جراحی درمانی گوش از جمله : تمپانوپلاستي ، اصلاح سيستم شنوايي ، ماستوئيدكتومي

Scroll to Top
Call Now Button