آرشیو برچسب : هزینه عمل چانه

گذاشتن چانه و گونه تناسب اجزای صورت و برجسته بودن گونه باعث زیبایی بیشتره چهره می شود ، به همین دلیل گذاشتن چانه و گونه امروزه طرفدارانی پیدا کرده است . جراح بینی خوب انتخاب مناسبی برای انجام عمل های زیبایی صورت می باشد. پروتز چانه اغلب برای چانه هایی که عقب یا کوچک هستند […]

Call Now Button