آرشیو برچسب : جراح سر و گردن

توده های گردنی و صورت توده های گردنی و صورت : وجود هر گونه بر آمدگی در گردن و صورت می تواند باعث بروز بیماری هایی شود که بسیار جدی هستند و برای درمان نیاز است تا فرد مورد جراحی قرار گیرد . گاهی برآمدگی در پشت یا جلوی سر می تواند بسیار دردناک باشد […]

Call Now Button