الصاق راینوپلاستی

راینوپلاستی

با توجه به اینکه بینی در مرکز صورت قرار دارد زیبا بودن بینی بر روی زیبایی کل چهره تاثیرگذار است ، به همین دلیل راینوپلاستی یا جراحی زیبایی بینی برای رفع مشکلات بینی و زیبایی فرم بینی انجام می شود.

Call Now Button