الصاق جراحی بینی ثانویه

جراحی بینی ثانویه

جراحی بینی ثانویه زمانی انجام می شود که فرد از نتیجه جراحی زیبایی بینی اولیه به دلایل ذیل رضایت نداشته باشد: افتادگی نوک بینی ، رفع نشدن کامل قوز بینی و غیره.

Call Now Button