الصاق توده-های-گردنی-و-صورت

توده های گردنی و صورت

توده های گردنی و صورت : وجود هر گونه بر آمدگی در گردن و صورت می تواند باعث بروز بیماری هایی شود که بسیار جدی هستند و برای درمان نیاز است تا فرد مورد جراحی قرار گیرد .

Call Now Button