الصاق تزریق-ژل-بوتاکس-فیلر

تزریق ژل بوتاکس فیلر

با افزایش سن یا محافظت نکردن از پوست صورت به مرور زمان خطوط ریز ، چین و چروک و مشکلاتی از این قبیل بر روی پوست مشاهده می شود ، تزریق ژل بوتاکس فیلر راهکاری برای رفع خطوط چهره و برجسته سازی نواحی صورت است.

Call Now Button