الصاق بعد-از-عمل-بینی

بعد از عمل بینی

بعد از عمل بینی : پس از اتمام جراحی بینی بیمار به منزل منتقل می شود و نیازی به بستری شدن در بیمارستان ندارد و بیمار دوره نقاهت را در منزل سپری می کند.

Call Now Button